esasy_banner

Deri lazer enjamy

Lazer ulgamlarymyz deri materiallarynyň köp görnüşini gaýtadan işlemek üçin amatlydyr.Hususan-da, derini kesmek, oýmak, bellemek, perforasiýa we kömekçi tikiş çyzgylarynda ulanyljak lazer çözgütlerini durmuşa geçirmekde ýöriteleşýäris.Lazer ulgamlarymyzyň öndürijiligini önümçilik zerurlyklaryna görä düzüp bolýar.

Deri üçin lazer kesiji maşyn

Garaşsyz goşa kelleli lazer kesiji maşyn

Özbaşdak işleýän iki lazer kellesi bir wagtyň özünde dürli grafikalary kesip biler.Dürli gaýtadan işlemek (kesmek, urmak, bellemek) bir wagtda gutaryp biler.

Akylly höwürtge we lazer kesmek ulgamy

Derini tebigy kesmek üçin.Asynkron goşa kelle, nagşy sanlaşdyrmak, awtomatiki tanamak ulgamy we höwürtgeleýän programma üpjünçiligi bilen.

Mars seriýaly lazer kesiji maşyn

Headeke kelle ýa-da goşa kelle
Konweýer ýa-da bal ary iş stoly
KCD kamerasy islege bagly

Deri oýmak, bellemek we deşmek üçin Galvo lazer

CO2 Galvo lazer nagyş enjamy

Derini listde gaýtadan işlemek
3D dinamiki fokus ulgamy
Gatnaşyk iş stoly

Gantri we Galvo lazer kesmek we oýma maşyn

Derini rulonda gaýtadan işlemek
Konweýer ulgamy
Köp funksiýaly

Aýakgap nagyş tikinleri bellik enjamy

Deri aýakgap tikişleri çyzmak üçin lazer inkjet maşyn

Dürli aýakgabyň ýokarky materiallaryny syýa reaktiw bellemek üçin ulanylýar.